Tüketim Nedir?

Tüketme işi.Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı.Üretimle elde edilen, mal ve nesnelerin, toplumda, satın alma gücüne bağlı olarak istek bulması ve yoğaltımı.T. : istihlak

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
İstihraç etmek
İstihraç
İstihsal
İstihza
İstihzalı
İstihzar
İstihzasız
İstika
İstikbal
İstiklal